Share, laugh, learn and heal through
great conversations

Vi tror att goda samtal och upplevelsen av tillhörighet med andra är själva kärnan i vårt samhälle. Vi har alla behov av att känna att vi hör till och betyder något för någon. Vi har skräddarsytt FuelBox till olika arenor och relationer i samhället. Som verktyg i händerna på professionella kan dessa små boxar göra stor skillnad i skolan, på förskolan, bland våra äldre, samt nya medborgare.
I dag finns dessa boxar bara på norska, men ta gärna kontakt med oss om Du önskar att se på möjligheten att få dem på svenska.

Fuel Din skola!

Vi har skräddarsytt föredrag och program för att kickstarta och implementera FuelBox i skolorna! Låt oss inspirera lärare att skapa goda samtal i klassrummet och använda FuelBox för att skapa en trygg och rolig läromiljö! Eller bjud in oss till att hålla föredrag för föräldrar om hur de kan återanknyta till sina barn och ungdomar.
Läs mer

Ignite curiosity. Spark connections.

Tillsammans med EQ Institute har vi utvecklat FuelBox för förskolor. 
I dag finns dessa boxar bara på norska, men ta gärna kontakt med oss om Du önskar att se på möjligheten att få dem på svenska.

Small box. Big difference.

Vi har skräddarsydd egna boxar för de äldre i vårt samhälle och för våra nya medborgare. Detta är boxar som används privat, men mestadels av professionella som arbetar inom äldrevården eller integrering och språkträning.
I dag finns dessa boxar bara på norska, men ta gärna kontakt med oss om Du önskar att se på möjligheten att få dem på svenska.

Våra föredrag

Våra föredrag har som mål att inspirera och öka människors nyfikenhet. Vi delar historier och forskning för att medvetandegöra  värdet av goda samtal för personlig och professionell utveckling, organisationskultur, lärandet och prestation.

Läs mer

Häng med oss på en Fuelgood Experience

The Fuelgood Experience är en workshop designad ”to blow your mind” och utmana ditt existerande tankesätt. Vi faciliterar  inlärningsprocesser genom att arbeta med huvud, kropp och själ. Väx som person och nå din fulla potential! Vi skräddarsyr även The Fuelgood Experience till organisationer och grupper.
Läs mer

#fuelspiration
Bli inspirerad

tillbaka