FuelBox handlar om att skapa arenor där anställda kan lära känna varandra bättre, skapa tillit till varandra och fördjupa relationer. Det handlar om att engagera ledare och team till att dela med sig av sina historier, kunskaper, erfarenheter och idéer för att utveckla individer, team och organisation. Målet är att människor ska trivas och utvecklas,  effektivisera samarbete, öka innovation för att i slutändan skapa resultat tillsammans.

Ignite curiosity. Spark connections.

Hur kan FuelBox implementeras i Er organisation? FuelBox är lätt att använda – dra ett kort och Ni är igång! En god kick off och en genomtänkt implementeringsplan ökar dock chanserna för att FuelBox blir en verklig ”game changer”.

Fuel Programmet

Vi arbetar med många organisationer och myndigheter för att hjälpa dem implementera Fuelbox som verktyg för utveckling av organisationskultur, ledareutveckling och bidra till en mer nyfiken och innovativ organisation. 
Läs mer

Small box. Big difference.

FuelGuide

I vår FuelGuide hittar Ni goda tips och råd om hur Ni på bästa sätt  använder Er FuelBox.

Ladda ned gratis här

 Våra föredrag

Våra föredrag har som mål att inspirera människor och att öka deras nyfikenhet. Vi delar historier och forskning för att medvetandegöra  värdet av goda samtal för personlig och professionell utveckling, organisationskultur, prestationer, innovation och ledarskap.
Läs mer

The Fuelgood Experience

The Fuelgood Experience är en workshop designad ”to blow your mind” och utmana ditt existerande tankesätt. Vi faciliterar  inlärningsprocesser genom att arbeta med huvud, kropp och själ. Väx som person och nå din fulla potential! Vi skräddarsyr även The Fuelgood Experience till organisationer och grupper.
Läs mer

Skräddarsy Din egen  FuelBox

Vi skräddarsyr FuelBox för att bemöta Er organisations specifika behov. Det kan vara ett helt nytt innehåll eller bara Ert företags logo på en av våra existerande FuelBoxar. Vi skräddarsyr boxar i nära samarbete med organisationerna.
Läs mer

Feedback från våra kunder

Nyfiken på våra kunders erfarenheter med FuelBox ? Läs mer om feedback vi fått.

Läs här

tillbaka