#fuelitifyoumeanit

Våra föredrag har som mål att inspirera människor och att öka deras nyfikenhet. Vi delar historier och forskning för att medvetandegöra värdet av goda samtal för personlig och professionell utveckling, organisationskultur, prestationer, innovation och ledarskap.

Vårt Fuel Program

Vi arbetar med många organisationer och myndigheter för att hjälpa dem implementera FuelBox som verktyg för att ändra organisationskulturen, träna ledare, öka innovationsgraden eller att bli en mer nyfiken organisation. Vi skräddarsyr våra program utifrån varje kunds behov. Våra program består av föredrag, TalkShops, WorkShops och andra metoder. 

“Vi har gjort en mängd olika saker när det kommer till teambuilding och försäljningsteknik, men detta är det absolut bästa! Detta har givit oss något mer, något vi kan använda i framtiden, något som förpliktar. En fantastisk dag!”

ConvaTec Norway

Våra mest populära föredrag

Vi skräddarsyr våra föredrag till konferensers och organisationers särskilda behov. Nyfikenhet, mänskliga relationer och kommunikation är grundläggande teman i dessa föredrag.

Nyfikenhet på menyn

Nyfikenhet är nyckeln till att utveckla relationer til andra. Det är också kärnan i innovation, ledarskap och förståelsen av Era kunders behov! 
Låt oss ge Er insikt om och inspirera Er till att bli mer nyfikna på livet! 
Föredraget  är perfekt för en konferens, särskilt om deltagarna efteråt använder FuelBox för att odla sin nyfikenhet på varandra under en  påföljande middag!

Alla människor har ett grundläggande behov av att bli sedda och hörda.
Vetskapen om att någon förstår och bryr sig. Att höra till. Föreställ Dig att kunna ge patienter goda samtal utskrivna på recept? Eller till oss själva av och till…
Detta föredrag är skräddarsytt till alla som arbetar inom vården!

Goda samtal på recept

Det sprakar om Berta på scenen. Hon har publiken i sin hand från början till slut!

Vibeke Holtskog, Holtskog AS

Goda samtal på schemat

Genom reflektion och goda samtal om identitet, värden, känslor och vårt samhälle, så utvecklas studenterna och deras relationer stärks. Att få känna sig sedd, värdesatt och att få känna tillhörighet är grundläggande för studenters lärande och utveckling! Låt oss hjälpa lärare att skapa en bättre läromiljö i klassrummet genom det goda samtalet.
Detta föredraget är skräddarsytt till alla som arbetar inom utbildningsväsendet. Det kan följas upp med en TalkShop och WorkShop för att implementera  FuelBox som verktyg.

Du kan ha den perfekta strategin för Ditt företag, men om inte människorna som ska implementera den trivs eller känner sig inkluderade och värdesatta, så är den ingenting värd.

En företagskultur som bygger på känslan av samhörighet lägger grunden för en organisation som tar aktiva val för att skapa arenor där de anställd kan lära av varandra och del med sig av sin kunnskap. 
Detta föredrag passar för team, ledare och företag som tror att kommunikation och goda relationer på arbetsplatsen är avgörande för prestationer och resultater!

Goda samtal äter strategi till frukost

Berta är en exceptionellt bra talare, med en enastående förmåga att engagera och inspirera. Hon når ut till alla med sitt sätt att kommunicera! 

Ingeline Kaldestad,  Næringsforeningen

Goda samtal äter teknologi till frukost

Det finns all anledning till att vara bekymrad över sociala relationer i vår värld. Ensamhet är ett tilltagande folkhälsoproblem, samtidigt som den digitala tidsåldern medför stora möjligheter. Trygghet och tillit är oumbärliga för innovation. 
Varför inte balansera Er teknologikonferanse med detta föredrag för att säkra att vi inte tappar det mänskliga aspektet i denna fantastiska digitala värld vi lever i? 

tillbaka