Fuel Din Förskola

Emotions can get in the way
or get you on the way. 

FuelBox för förskolor är boxar som ska engagera barn respektive vuxna att dela med sig och lära av varandra. Barn är känslostyrda varselser och därför har frågorna i boxen för barn fokus på att främja barnens emotionella intelligens, medan boxen för förskolepersonal är ett verktyg skapad för att jobba med både relationer i teamet på förskolan, och till att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.
I dag finns dessa boxar bara på norska, men ta gärna kontakt med oss om Du önskar att se på möjligheten att få dem på svenska.

Goda samtal på förskolan

Låt oss inspirera de anställda att medvetet inkludera de goda samtalen på schemat för att skapa trygga relationer. Vår tvåtimmars snabbkurs består av et inspirationsföredrag, följt av en TalkShop där vi använder boxen, och slutligen en WorkShop om hur Ni kan implementera och använda boxen med barna, deras föräldrar och personalen.

”Jag upplevde att väldigt många valde att dela med sig av nära ting. Även svåra. opplevde at veldig mange har valgte å dele nære ting. Også vanskelege ting. På den måten har me kome enda nærmare kvarandre som team her i Småfolk”

Anette Lauareid Hovda, daglig leder Småfolk Barnehage
tillbaka