FuelBox
– mer enn en samtalestarter

Det var de spännande samtalen som förde de samman. Under de första åren var det den naturliga nyfikenheten för varandra som fick dem att sitta uppe och prata i timmar. De pratade om allt! Sedan kom barn nummer tre och fyra och hon noterade att nyfikenheten för varandra och de engagerande frågorna ersattes av att ligga utsliten på soffan framför tv:n, helst med en mobil i handen…

Hon saknade deras konversationer. Hur de fick dem att skratta och lära nya saker om varandra –  hur dessa förenade dem… 
Men det var svårt att komma på frågor, och även svårt att ställa vissa frågor som hon verkligen ville ställa för att sätta igång samtalen, som hon, eller de, verkligen behövde.

Hon saknade deras konversationer. Hur de fick dem att skratta och lära nya saker om varandra – hur dessa förenade dem…

Hon började skriva ned frågor vartefter de dök upp, och la dem i ett kuvert.  Kuveret var ganska fullt när hon en kväll presenterade det för sin man, tillsammans med en flaska vin. De började slumpvis dra frågor och det slutade med timeslånga samtal, precis som under de första åren. Hon förstod direkt att här hade hun hittat något som alla par därute kunne ha glädje, och kanske till och med nytta av.

Hon bestämde där och då att ta en paus från sitt lärarjobb och utforska hur hon kunne lyfta fram dessa goda samtal ut i världen. 
Ett år senare, i november 2013, blev FuelBox PAR lanserad och blev snabbt en succé i Norge.

Ett år senare, i november 2013, blev FuelBox PAR lanserad och blev snabbt en succé i Norge.

Från hennes mångåriga erfarenhet genom att jobba med utveckling av människor inom läkemedelsindustrin, förstod grundare av FuelBox – den goda samtalen på box, Berta Lende Røed, at det är inte bara i parförhållanden vi behöver känna oss sedda, hörda, värdesatta och att vi verkligen hör till, men att det är ett grundläggande mänskligt behov i alla områden i livet; hemma, i skolan, och inte minst på arbetsplatsen. 

Vi behöver känna oss sedda, hörda, värdesatta och att vi verkligen hör till.

Det som startade med att hon saknade de goda samtalen med sin man, har nu fem år senare, utvecklats till ett helt koncept med många olika versioner av FuelBox. Dessa boxar återfinns nu i tusenvis av hem, skolor, institutioner, hotell och arbetsplatser i flera land!

Berta och kollega Tonje Flack har nu ett helt team som jobbar tillsammans ”to fuel the world” med goda samtal!

Alla människor har ett grundläggande behov att att bli sedda, hörda och värdesatta. Från hjärnforskning vet man att dela med sig ansikt mot ansikt övergår allt annat när det kommer till att utveckla starka relationer med andra. På arbetsplatsen är dessa relationer avgörande för att skapa den psykologiska trygghet för högpresterande team och för att främja innovation. I skolan må den samma dynamik råda så att våra barn kan lära och blomstra. I vårt personliga liv är relationerna till andra själva grunden för vår existens.

Att dela personliga berättelser med varandra skapar närvaro, förståelse, tolerans, respekt, tillit, samhörighet – ja till och med kärlek! Och om det finns något vi behöver mer av i världen – hemma, i våra skolor, organisationer, så är det just att känna tillhörighet och att ha stärka relationer!

tillbaka